Transfortalier Masterplan de Euroregiunea Ruse-Giurgiu

Temă: Planul spaţial combinat

Consortiu "PAN PLAN - LASSY - BULPLAN"
www.cbcromaniabulgaria.eu
Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională